Nie taka zła pszenica!

Moda na dietę bezglutenową zrobiła pszenicy czarny PR. Pszenica nie jest jednak taka zła, jak się ją maluje. Przede wszystkim jej ziarna stanowią doskonałe źródło energii. Około 60% ich składu to węglowodany. Pozostałe składniki to białka (12%), trochę błonnika oraz witaminy i minerały. Problemem jest rzeczywiście zbyt intensywna obróbka. Oczyszczone ziarno, wchodzące w skład białej mąki, zawiera tylko jedną czwartą tych składników, o których wspomniano wyżej. Im bardziej oczyszczona mąka, tym bardziej bezwartościowa, a straty większe. Korzystając zatem z mąki pszennej, dobrze jest wybierać mniej oczyszczoną. Wskazówkę dla nas stanowić może informacja o typie mąki na opakowaniu: im wyższy typ, tym mniej obrabiana mąką i tym więcej cennych właściwości ziaren zachowała. Można także mąkę pszenną mieszać z innymi rodzajami, bardziej wartościowymi. Takie mieszanki często pozwalają nam odkrywać nowe smaki. Oczywiście, w stosowaniu oczyszczonej mąki nie ma nic złego, rzecz w tym jednak, aby zachować zdrowe proporcje i nie sięgać po nią zbyt często.